0

NAM schrapt 400 van de 2.200 banen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) schrapt dit jaar 400 van de 2.200 banen. Dat is twee keer zo veel als eerder aangekondigd.

Alle vertrekkers maken gebruik van een vrijwillige vertrekregeling, zo bevestigt een woordvoerder van de NAM dinsdag. Over de kosten van de vertrekregeling worden geen mededelingen gedaan.

Tot 1 oktober zijn tweehonderd medewerkers al vrijwillig gestopt. Tot 1 januari zullen nog eens tweehonderd werknemers vertrekken. Het gaat met name om mensen met een relatief lang dienstverband die op deze manier vervroegd met pensioen kunnen, meldt de woordvoerder.

 

Afdelingen

De vertrekkende werknemers werkten bij verschillende takken van het bedrijf. “Geen afdeling wordt hierbij ontzien”, aldus de zegsman. Wel is het zo dat het bedrijf vanwege de lage gasprijs minder investeert in bijvoorbeeld nieuwe gasvelden. Bij de afdelingen die zich richten op nieuwe ontwikkelingen, maken meer mensen gebruik van de vertrekregeling.

De NAM kampt met de lage prijs voor aardgas. Daarnaast speelt mee dat het kabinet de maximale gaswinning in Groningen, waar de NAM verreweg het grootste deel van zijn gas oppompt, heeft teruggeschroefd vanwege het aardbevingsgevaar. Het bedrijf mag niet langer 27 maar 24 miljard kuub gas per jaar produceren.

 

Toeleveranciers

Ook bij toeleveranciers en andere bedrijven in Nederland die samenwerken met de NAM zullen meer banen verdwijnen dan het aantal van ongeveer tweeduizend dat vorig jaar werd gecommuniceerd.

Volgens de zegsman geldt doorgaans dat er na een reorganisatie bij de NAM ook banen bij de bedrijven daaromheen verdwijnen. Het is nog niet duidelijk hoeveel banen dit uiteindelijk bij deze ondernemingen zal kosten.

En of het bij dit banenverlies bij de NAM zal blijven, is nog niet bekend. De komende maanden moet het werk verdeeld worden over de resterende werknemers. Afhankelijk van hoe dit gaat en de dan geldende marktomstandigheden, wordt bekeken of er meer ingrepen nodig zijn.

 

Energietransitie

NAM-directeur Gerald Schotman liet dinsdagmiddag in een bijpraatsessie in Den Haag weten dat de NAM volop nadenkt over de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen. ”In 2023 komt 16 procent van de energie uit duurzame bronnen, voor het overige deel speelt gas een belangrijke rol als schoner alternatief voor kolen.”

Daarnaast denkt de NAM ook na over alternatieve inkomstenbronnen, zoals zonne-energie, onderhoud aan offshore windparken en aardwarmte. Die laatste twee opties lijken het meest kansrijk, maar alle plannen bevinden zich nog in een zeer vroeg stadium.

Ruim 200 banen verdwijnen bij Friesland Campina in beilen

Ontslagen bij Friesland Campina in Beilen

BEILEN – Bij de Drentse vestiging van FrieslandCampina verdwijnen de komende drie jaar minstens 210 banen. “Als we concurrerend willen blijven op de zuivelmarkt moeten we efficiënter werken en de kosten beperken. En we kunnen ook efficiënter, dus met minder mensen”, zei Ter Avest van FrieslandCampina vandaag tegen RTV Drenthe.

Volgens Jan Willem ter Avest van het zuivelbedrijf is er de afgelopen jaren in Beilen veel geïnvesteerd. “Het bedrijf is uitgebreid en er zijn veel mensen bijgekomen. Van een deel van hen moeten we nu afscheid nemen.”

Van de ruim tweehonderd ontslagen, gaat het bij tachtig tot negentig gevallen om vaste werknemers. De andere werknemers zijn in tijdelijke dienst.

Ontslagen het gevolg van concurrentie

Volgens FrieslandCampina heeft te maken met grote concurrentie in het buitenland. “En die concurrentie gaat toenemen, we moeten ons daarvoor klaar maken. We moeten reorganiseren om de strijd aan te kunnen gaan”, reageert de woordvoerder van het bedrijf.

Volgens Jan Willem ter Avest vallen de klappen door het hele bedrijf. “Dit gebeurt niet op één afdeling, maar bedrijfsbreed, ook door alle lagen. Het schrappen van banen gebeurt gefaseerd over de komende drie jaar. Maar de eerste ontslagen vallen nog dit jaar.” De directie werkt aan een nieuw sociaal plan voor de vaste werknemers die op straat komen te staan. In het huidige sociaal plan wordt ingezet op interne herplaatsing van personeel, dat wordt volgens het bedrijf nu lastig.

Harry Vellinga van vakbond FNV is niet verrast. “Als vakbond waren we er op voorbereid, maar dat maakt de impact er niet minder op. Wel gaan we kritisch kijken naar het aantal ontslagen en naar het nieuwe sociaal plan.”

Ook bij FrieslandCampina in Leeuwarden vallen ontslagen. Daar verdwijnen minstens 125 banen.

Meer hierover:
0

FNV: Ontslagen TSN Thuiszorg tonen funest kabinetsbeleid

De 650 ontslagen bij TSN Thuiszorg tonen aan dat het kabinetsbeleid funest is voor de zorg en de werkgelegenheid in die sector. FNV eist dat staatssecretaris Van Rijn ingrijpt en dat hij en minister Schippers stoppen met de ‘goednieuwsshow’ over hun zorgbeleid. Vorige week maakte de staatssecretaris nog bekend dat de zorgverschuiving ‘beheerst’ was verlopen.

FNV-bestuurder Gijs van Dijk: “De keiharde werkelijkheid is dat ouderen aan hun lot worden overgelaten en dat tienduizenden zorgverleners hun werk verliezen. Het kabinet kan niet langer wegkijken.” De FNV gaat de komende tijd door met acties in de zorg.

Medewerkers in de zorg voeren al langere tijd acties tegen de grove kabinetsbezuinigingen. Die acties hebben al succes gehad, zo is er extra geld beschikbaar gekomen, maar niet genoeg om de problemen op te lossen. Desondanks zetten gemeenten alsnog het mes in de zorg. Overal in Nederland verliezen kwetsbare mensen hun zorg en raken zorgverleners hun werk kwijt.

“Verzorgingshuizen worden gesloten, omdat het kabinet wil dat mensen langer thuis blijven wonen. Maar tegelijkertijd snijdt het kabinet fors in de zorg bij de mensen thuis. Dat is een onmogelijke situatie”, aldus Van Dijk.

Bij TSN Thuiszorg verdwijnen 650 banen en nog eens 4.300 mensen moeten op korte termijn salaris inleveren, volgens de organisatie een direct gevolg van het huidige kabinetsbeleid. De FNV vindt het onacceptabel dat de kabinetsmaatregelen deze zorgmedewerkers zo hard raken. De vakbond gaat op korte termijn in overleg met TSN over de ontstane situatie.

De afgelopen tijd heeft FNV in verschillende gemeenten zorgtribunalen georganiseerd. Er kwamen honderden meldingen binnen van mensen die in de knel raken doordat zij geen zorg meer krijgen. De ontslagenteller in de zorg staat inmiddels op zo’n 30.000 mensen die hun werk verliezen als gevolg van het kabinetsbeleid.

De FNV voert vanmiddag (woensdag red.) vanaf 16.00 uur actie tegen de bezuinigingen in de thuiszorg in de gemeente Berkelland. Ook daar dreigen honderden ontslagen te vallen en blijven mensen verstoken van goede zorg als gevolg van dit kabinetsbeleid. Ook in Berkelland dreigen TSN-medewerkers hun baan te verliezen.

Zorgverleners en andere FNV-leden uit het hele land zullen op 1 mei in Amsterdam actie voeren voor echte banen. De FNV roept iedereen, die het hier mee eens is, op om op 1 mei naar Amsterdam te komen. Voor een luid en duidelijk signaal op de ‘Dag van de Echte banen’.

Bron: FNV, 22 april 2015

0

TSN THUISZORG GEDWONGEN TOT DRASTISCHE MAATREGELEN

DEN HAAG, 22 april – De thuishulp voor 220.000 kwetsbare mensen staat acuut op het spel. Tienduizenden banen staan op punt van verdwijnen, ook bij TSN Thuiszorg. Directeur Zion Jongstra vindt dit schandalig en onnodig: “Een oplossing waarbij de gewenste bezuinigingen op verantwoorde wijze behaald worden ligt binnen handbereik. Staatssecretaris Van Rijn heeft de sleutel in handen. Hij kent deze oplossing maar moet dan wel nu ingrijpen. Doet hij dat niet snel, dan voltrekt zich een sociaal slagveld.”

De grootste thuiszorgorganisatie van Nederland maakte vandaag bekend ongekend zware maatregelen te moeten nemen. Directeur Jongstra: “Het desastreuze beleid van staatssecretaris Van Rijn dwingt ons strikt te gaan belonen conform cao. Dit betekent dat TSN de beloning van zo’n 30% van de medewerkers fors zal verlagen. Het betreft 4.300 medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij het door gemeenten geboden tarief nu veel lager ligt dan de loonkosten. TSN moet hier nu ruim 5 euro per gewerkt uur op toeleggen. Wij betreuren het deze medewerkers die zulk belangrijk werk doen minder te gaan belonen, maar hebben geen andere keus. Wij kunnen deze verliezen niet langer dragen. In gemeenten die helemaal stoppen met de financiering van de thuishulp moet TSN helaas 650 medewerkers ontslag aanzeggen.”

Race to the bottom

Zion Jongstra spreekt van een ‘race to the bottom’. “De staatssecretaris legt gemeenten bezuinigingen op”, legt hij uit. “Veel gemeenten doen daar een flinke schep bovenop en verlagen de vergoeding voor thuiszorg soms drastisch. Het recente rapport ‘De Bodem Bereikt’ van onderzoeksbureau Berenschot wijst uit dat sinds 2007 de tarieven voor thuiszorg met 25 procent zijn gedaald! Thuiszorg in loondienst wordt zo onmogelijk gemaakt. Professionele thuiszorgorganisaties zoals TSN worden gedwongen onder de kostprijs te werken. Dat kunnen deze organisaties niet lang volhouden. Kind van de rekening zijn de kwetsbare ouderen.”

Beter én goedkoper

Jongstra hamert erop dat duurzame oplossingen binnen handbereik liggen. Hij maant staatssecretaris Van Rijn om zijn beleid nu aan te passen. “Laat duidelijk zijn dat ik heel goed begrijp dat er in de thuiszorg bezuinigd moet worden, maar visieloos snoeien veroorzaakt momenteel een sociaal slagveld. Het kan nota bene veel eenvoudiger én beter. We denken en werken nu veel te veel in kokers, wat tot bureaucratie en een enorme geldverspilling leidt. Gelukkig zijn er ook gemeenten die samen met zorgaanbieders de thuishulp wél slim organiseren en tegelijkertijd bezuinigingen realiseren. Zij zijn een goed voorbeeld voor andere gemeenten. De staatssecretaris weet dat en moet direct ingrijpen. Hij kan bijvoorbeeld via een Algemene Maatregel van Bestuur minimumtarieven opleggen en/of gemeenten verbieden om thuishulp te schrappen. En hij kan de gemeenten die het wél goed hebben geregeld tot voorbeeld stellen. Het is nog niet te laat. Wij geven niet op, maar het is een paar tellen voor twaalf.”

Bron: Persbericht TSN, 22 april 2015