0

FNV: Ontslagen TSN Thuiszorg tonen funest kabinetsbeleid

De 650 ontslagen bij TSN Thuiszorg tonen aan dat het kabinetsbeleid funest is voor de zorg en de werkgelegenheid in die sector. FNV eist dat staatssecretaris Van Rijn ingrijpt en dat hij en minister Schippers stoppen met de ‘goednieuwsshow’ over hun zorgbeleid. Vorige week maakte de staatssecretaris nog bekend dat de zorgverschuiving ‘beheerst’ was verlopen.

FNV-bestuurder Gijs van Dijk: “De keiharde werkelijkheid is dat ouderen aan hun lot worden overgelaten en dat tienduizenden zorgverleners hun werk verliezen. Het kabinet kan niet langer wegkijken.” De FNV gaat de komende tijd door met acties in de zorg.

Medewerkers in de zorg voeren al langere tijd acties tegen de grove kabinetsbezuinigingen. Die acties hebben al succes gehad, zo is er extra geld beschikbaar gekomen, maar niet genoeg om de problemen op te lossen. Desondanks zetten gemeenten alsnog het mes in de zorg. Overal in Nederland verliezen kwetsbare mensen hun zorg en raken zorgverleners hun werk kwijt.

“Verzorgingshuizen worden gesloten, omdat het kabinet wil dat mensen langer thuis blijven wonen. Maar tegelijkertijd snijdt het kabinet fors in de zorg bij de mensen thuis. Dat is een onmogelijke situatie”, aldus Van Dijk.

Bij TSN Thuiszorg verdwijnen 650 banen en nog eens 4.300 mensen moeten op korte termijn salaris inleveren, volgens de organisatie een direct gevolg van het huidige kabinetsbeleid. De FNV vindt het onacceptabel dat de kabinetsmaatregelen deze zorgmedewerkers zo hard raken. De vakbond gaat op korte termijn in overleg met TSN over de ontstane situatie.

De afgelopen tijd heeft FNV in verschillende gemeenten zorgtribunalen georganiseerd. Er kwamen honderden meldingen binnen van mensen die in de knel raken doordat zij geen zorg meer krijgen. De ontslagenteller in de zorg staat inmiddels op zo’n 30.000 mensen die hun werk verliezen als gevolg van het kabinetsbeleid.

De FNV voert vanmiddag (woensdag red.) vanaf 16.00 uur actie tegen de bezuinigingen in de thuiszorg in de gemeente Berkelland. Ook daar dreigen honderden ontslagen te vallen en blijven mensen verstoken van goede zorg als gevolg van dit kabinetsbeleid. Ook in Berkelland dreigen TSN-medewerkers hun baan te verliezen.

Zorgverleners en andere FNV-leden uit het hele land zullen op 1 mei in Amsterdam actie voeren voor echte banen. De FNV roept iedereen, die het hier mee eens is, op om op 1 mei naar Amsterdam te komen. Voor een luid en duidelijk signaal op de ‘Dag van de Echte banen’.

Bron: FNV, 22 april 2015

0

TSN THUISZORG GEDWONGEN TOT DRASTISCHE MAATREGELEN

DEN HAAG, 22 april – De thuishulp voor 220.000 kwetsbare mensen staat acuut op het spel. Tienduizenden banen staan op punt van verdwijnen, ook bij TSN Thuiszorg. Directeur Zion Jongstra vindt dit schandalig en onnodig: “Een oplossing waarbij de gewenste bezuinigingen op verantwoorde wijze behaald worden ligt binnen handbereik. Staatssecretaris Van Rijn heeft de sleutel in handen. Hij kent deze oplossing maar moet dan wel nu ingrijpen. Doet hij dat niet snel, dan voltrekt zich een sociaal slagveld.”

De grootste thuiszorgorganisatie van Nederland maakte vandaag bekend ongekend zware maatregelen te moeten nemen. Directeur Jongstra: “Het desastreuze beleid van staatssecretaris Van Rijn dwingt ons strikt te gaan belonen conform cao. Dit betekent dat TSN de beloning van zo’n 30% van de medewerkers fors zal verlagen. Het betreft 4.300 medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij het door gemeenten geboden tarief nu veel lager ligt dan de loonkosten. TSN moet hier nu ruim 5 euro per gewerkt uur op toeleggen. Wij betreuren het deze medewerkers die zulk belangrijk werk doen minder te gaan belonen, maar hebben geen andere keus. Wij kunnen deze verliezen niet langer dragen. In gemeenten die helemaal stoppen met de financiering van de thuishulp moet TSN helaas 650 medewerkers ontslag aanzeggen.”

Race to the bottom

Zion Jongstra spreekt van een ‘race to the bottom’. “De staatssecretaris legt gemeenten bezuinigingen op”, legt hij uit. “Veel gemeenten doen daar een flinke schep bovenop en verlagen de vergoeding voor thuiszorg soms drastisch. Het recente rapport ‘De Bodem Bereikt’ van onderzoeksbureau Berenschot wijst uit dat sinds 2007 de tarieven voor thuiszorg met 25 procent zijn gedaald! Thuiszorg in loondienst wordt zo onmogelijk gemaakt. Professionele thuiszorgorganisaties zoals TSN worden gedwongen onder de kostprijs te werken. Dat kunnen deze organisaties niet lang volhouden. Kind van de rekening zijn de kwetsbare ouderen.”

Beter én goedkoper

Jongstra hamert erop dat duurzame oplossingen binnen handbereik liggen. Hij maant staatssecretaris Van Rijn om zijn beleid nu aan te passen. “Laat duidelijk zijn dat ik heel goed begrijp dat er in de thuiszorg bezuinigd moet worden, maar visieloos snoeien veroorzaakt momenteel een sociaal slagveld. Het kan nota bene veel eenvoudiger én beter. We denken en werken nu veel te veel in kokers, wat tot bureaucratie en een enorme geldverspilling leidt. Gelukkig zijn er ook gemeenten die samen met zorgaanbieders de thuishulp wél slim organiseren en tegelijkertijd bezuinigingen realiseren. Zij zijn een goed voorbeeld voor andere gemeenten. De staatssecretaris weet dat en moet direct ingrijpen. Hij kan bijvoorbeeld via een Algemene Maatregel van Bestuur minimumtarieven opleggen en/of gemeenten verbieden om thuishulp te schrappen. En hij kan de gemeenten die het wél goed hebben geregeld tot voorbeeld stellen. Het is nog niet te laat. Wij geven niet op, maar het is een paar tellen voor twaalf.”

Bron: Persbericht TSN, 22 april 2015

0

Onderzoeksleidster fraude-onderzoek provincie ‘in de fout’

RTV Drenthe | ASSEN/DEN HAAG – De onderzoeksleidster van het recherchebureau Marple, dat het omstreden fraude-onderzoek bij de provincie Drenthe uitvoerde, is met deze klus flink de fout ingegaan.

Dat zegt minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen, na commotie over het recherchebureau en de omstreden werkwijze om drie provincie-ambtenaren op fraude te betrappen. Volgens Opstelten is het recherchewerk wat de onderzoeksleidster namens het bureau Marple deed, ‘in strijd met het integriteitsbeleid’.

Ze deed deze particuliere rechercheklus in Drenthe, zonder daarvoor toestemming te vragen aan haar baas, de Politieacademie. En als ze wel om toestemming had gevraagd, was die geweigerd. Want medewerkers van de Politieacademie mogen er geen particulier recherchewerk naast doen.

Disciplinair onderzoek

Eerder dit jaar maakte RTV Drenthe al bekend dat er een intern onderzoek naar de onderzoeksleidster werd ingesteld, nadat bleek dat er bij de politie niets bekend was van haar nevenactiviteiten als particulier onderzoekster. Universitair docent strafrecht Nico Kwakman van de Rijksuniversiteit Groningen zei toen ook al dat deze particuliere recherchewerkzaamheden volstrekt strijdig waren met het politiewerk. In zijn beantwoording verklaart minister Opstelten nu dat er een ‘disciplinair onderzoek loopt naar betrokkene’.

Ook was er al forse kritiek op dit bureau Marple, vanwege omstreden onderzoeksmethodes en onjuiste conclusies in het fraudeonderzoek. Inmiddels zijn in deze geruchtmakende fraudezaak, waarbij vier provincie-ambtenaren betrokken waren, door het provinciaal bestuur met alle vier betrokkenen regelingen getroffen.

Kat in de zak

SP-Statenfractievoorzitter Ko Vester komt opnieuw met Statenvragen. Hij vindt het allemaal zeer bedenkelijk, wat hij in de brief van Opstelten leest over Marple-onderzoekster Elsinga. “Iemand die zelf nooit toestemming heeft gevraagd om dit onderzoek te mogen doen, en dus zelf geen enkele integriteit toont, die zou wel in staat zijn de integriteit van provincieambtenaren te beoordelen? En wat deed ze nou eigenlijk bij die Politieacademie, want was ze eigenlijk wel bevoegd tot recherchewerk, had ze wel de kwaliteiten. Dus in hoeverre hebben we een kat in de zak gekocht?”

SP-voorman Vester wil weten of het geld, dat de provincie aan bureau Marple moet betalen niet teruggevorderd kan worden. De provincie moet het bureau 154.000 euro betalen. De provincie wil verder niet op de kwestie ingaan, omdat het een zaak is tussen de onderzoekster en haar werkgever, de Politieacademie.


Bron: RTV Drenthe | 4 augustus 2014

0

SP: politiek oordeel nodig in fraudezaak Marple

ASSEN – De SP in Provinciale Staten is nog niet klaar met de fraudezaak op het provinciehuis.

De provincie heeft vorige week een regeling getroffen met de vierde provincieambtenaar die strafontslag zou krijgen. De man werd onder meer foute kilometerdeclaraties verweten. Recherchebureau Marple had maandenlang zijn auto met een track en trace-systeem uitgerust. Ook werden er rond zijn schorsing omstreden veiligheidsmaatregelen getroffen, omdat de man een gevaar zou zijn vanwege een wapenvergunning.

Verdere mededelingen over de regeling worden niet gedaan. Nu duidelijk is dat de zaak niet voor de rechter komt vindt de SP het tijd om de politieke balans op te maken. Zo wil de partij weten wat de kwestie de provincie heeft gekost. Ook wil de partij weten hoe het provinciaal bestuur is omgegaan met de kritiek op het onderzoeksbureau. Volgens SP-statenlid Ko Vester zijn deze vragen van belang om politiek te kunnen oordelen over het functioneren van met name gedeputeerde Henk Brink.

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar heeft de fracties gevraagd hun vragen schriftelijk in te dienen. Het college van GS zal er later op antwoorden.


Bron: RTV Drenthe | 2 juli 2014

0

Provincie treft regeling met ambtenaar

RTV Drenthe | ASSEN – De provincie Drenthe heeft een regeling getroffen met de vierde provincieambtenaar die strafontslag zou krijgen.

De man, die 33 jaar bij de provincie werkte, werd onder meer foute kilometerdeclaraties verweten. Een recherchebureau had maandenlang zijn auto met een track en trace-systeem uitgerust. Ook werden er rond zijn schorsing omstreden veiligheidsmaatregelen getroffen, omdat de man een gevaar zou zijn vanwege een wapenvergunning. Ook zou hij volgens de track en trace-gegevens van het recherchebureau lid zijn van een motorclub, maar dat bleek helemaal niet te kloppen.

Onthullingen
De provinciale politiek eiste daarover opheldering, na onthullingen hierover bij RTV Drenthe en KRO’s Brandpunt. Vorige week was er nog een uren durend debat in de Statencommissie over de kwestie, waar verantwoordelijk VVD-gedeputeerde Henk Brink duidelijkheid over de kwestie moest geven. Maar dat debat leverde niet de antwoorden op die de fracties van SP, GroenLinks en CDA hadden geëist.

Vandaag is tussen de ambtenaar en de provincie Drenthe een regeling getroffen, waar verder niet over gepraat mag worden. Jurist mr. Ferre van de Nadort, die kritiek had op de onderzoeksmethodes en de wijze waarop zijn cliënt ‘gecriminaliseerd’ zou zijn, wil verder dan ook niet reageren. Maar de zaak is hiermee voor zijn cliënt afgedaan.

Doofpot

Fractievoorzitter van de SP in de Staten Ko Vester pleitte voor een goede oplossing voor de werknemer. Hij is dan ook blij dat er een regeling is getroffen. Wel vindt hij het jammer dat er niet duidelijk wat er nou geregeld is. “Het is echt dichtgetimmerd. Het zal een goed akkoord zijn. De commissaris van de Koning heeft twee dagen hard aan een oplossing gewerkt. We zullen helaas nooit weten wat dit de onze gemeenschap heeft gekost”, aldus Vester. “Het is een doofpot-affaire geworden. We zullen nooit weten wat er gespeeld is en hoe er gehandeld is door het college en de provincie. Ik hoop dat we er allemaal van geleerd hebben.”


Lees meer: RTV Drenthe | 26 juni 2014

1 2