0

Streep door omzeiling flexwet

Streep door omzeilen ketenregeling

De Hoge Raad heeft een streep gezet door een sluiproute van een werkgever om personeel oneindig tijdelijke contracten te kunnen aanbieden.  

Volgens het huidige recht kan een werkgever in drie jaar maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een werknemer aangaan. Ook kan een werknemer maximaal gedurende drie jaren tijdelijk in dienst zijn. Bij overschrijding van die periode of bij een vierde contract dat volgt, is de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst. Deze “keten” kan volgens het huidige recht worden doorbroken met een periode van ten minste drie maanden. Alsdan begint een nieuwe “keten”.

In de zaak die de Hoge Raad moest beoordelen, had een werkgever de werknemer een vierde arbeidsovereenkomst voorgelegd, waarin hij had opgenomen, dat de vierde arbeidsovereenkomst zou eindigen na een jaar door middel van een vaststellingsovereenkomst.

De werkgever hoopte zo de regels te omzeilen, maar de Hoge Raad oordeelde dat een vaststellingsovereenkomst erop gericht is om aan een bestaand geschil een einde te maken. En dus niet om op voorhand een arbeidsovereenkomst te laten eindigen. De bedoeling was immers niet gericht op het beeindigen van een geschil, maar op het omzeilen van de keten.

Vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 verandert de wet. Op dit moment wordt de “keten” nog onderbroken door een uit-dienst-periode van drie maanden, vanaf 1 juli 2015 zal die onderbreking ten minste zes maanden moeten bedragen. Ook wordt de periode van drie maanden gewijzigd in twee maanden.

ECLI:NL:HR:2015:39, 9 januari 2015