0

Onderzoeksleidster fraude-onderzoek provincie ‘in de fout’

RTV Drenthe | ASSEN/DEN HAAG – De onderzoeksleidster van het recherchebureau Marple, dat het omstreden fraude-onderzoek bij de provincie Drenthe uitvoerde, is met deze klus flink de fout ingegaan.

Dat zegt minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen, na commotie over het recherchebureau en de omstreden werkwijze om drie provincie-ambtenaren op fraude te betrappen. Volgens Opstelten is het recherchewerk wat de onderzoeksleidster namens het bureau Marple deed, ‘in strijd met het integriteitsbeleid’.

Ze deed deze particuliere rechercheklus in Drenthe, zonder daarvoor toestemming te vragen aan haar baas, de Politieacademie. En als ze wel om toestemming had gevraagd, was die geweigerd. Want medewerkers van de Politieacademie mogen er geen particulier recherchewerk naast doen.

Disciplinair onderzoek

Eerder dit jaar maakte RTV Drenthe al bekend dat er een intern onderzoek naar de onderzoeksleidster werd ingesteld, nadat bleek dat er bij de politie niets bekend was van haar nevenactiviteiten als particulier onderzoekster. Universitair docent strafrecht Nico Kwakman van de Rijksuniversiteit Groningen zei toen ook al dat deze particuliere recherchewerkzaamheden volstrekt strijdig waren met het politiewerk. In zijn beantwoording verklaart minister Opstelten nu dat er een ‘disciplinair onderzoek loopt naar betrokkene’.

Ook was er al forse kritiek op dit bureau Marple, vanwege omstreden onderzoeksmethodes en onjuiste conclusies in het fraudeonderzoek. Inmiddels zijn in deze geruchtmakende fraudezaak, waarbij vier provincie-ambtenaren betrokken waren, door het provinciaal bestuur met alle vier betrokkenen regelingen getroffen.

Kat in de zak

SP-Statenfractievoorzitter Ko Vester komt opnieuw met Statenvragen. Hij vindt het allemaal zeer bedenkelijk, wat hij in de brief van Opstelten leest over Marple-onderzoekster Elsinga. “Iemand die zelf nooit toestemming heeft gevraagd om dit onderzoek te mogen doen, en dus zelf geen enkele integriteit toont, die zou wel in staat zijn de integriteit van provincieambtenaren te beoordelen? En wat deed ze nou eigenlijk bij die Politieacademie, want was ze eigenlijk wel bevoegd tot recherchewerk, had ze wel de kwaliteiten. Dus in hoeverre hebben we een kat in de zak gekocht?”

SP-voorman Vester wil weten of het geld, dat de provincie aan bureau Marple moet betalen niet teruggevorderd kan worden. De provincie moet het bureau 154.000 euro betalen. De provincie wil verder niet op de kwestie ingaan, omdat het een zaak is tussen de onderzoekster en haar werkgever, de Politieacademie.


Bron: RTV Drenthe | 4 augustus 2014

0

Oppositiepartijen provincie teleurgesteld over uitleg fraudeonderzoek

ASSEN – Het debat in Provinciale Staten over het omstreden fraudeonderzoek naar provinciale ambtenaren is teleurstellend verlopen volgens de oppositiepartijen. CDA, GroenLinks, SP en D66 verwijten verantwoordelijk gedeputeerde Henk Brink (VVD) ontwijkende antwoorden, waardoor de kwestie ‘blijft hangen’.

PvdA en D66 drongen aan op een openbaar debat, na een reeks van Statenvragen van
GroenLinks, SP en CDA, die grote twijfels hebben over de onderzoeksmethodes van het door de provincie ingehuurde recherchebureau Marple. Die twijfel ontstond na nieuwe onthullingen in deze kwestie door RTVDrenthe en KRO’s Brandpunt. Daaruit bleek dat één van de betrokken ambtenaren zo door Marple gecriminaliseerd is, dat er rond zijn schorsing op 3 februari zware beveilingingsmaatregelen nodig waren, zoals beveiligingscamera’s bij teamleiders thuis, het inzetten van een met gepantserd glas beveiligde auto, en het plaatsen van beveiligingsmensen bij één teamleider thuis.

Veiligheid ‘eigen mensen’

Gedeputeerde Brink zegt dat het college van GS van mening is dat de veiligheid van de ‘eigen mensen’ de hoogste prioriteit heeft. “Ten tijde van de schorsing van de betrokken ambtenaren voelden de twee teamleiders zich onveilig. Er is een algemene veiligheidscheck uitgevoerd waaruit naar voren kwam dat er sprake was van een verhoogd veiligheidsrisico. Hierover is contact geweest met het OM. Wij laten onze medewerkers niet in de steek.”

Brink weigerde, ondanks herhaaldelijk vragen, toe te geven dat Marple de risicoanalyse heeft gedaan, maar gaf wel toe dat het Marple was dat ook de veiligheidsmaatregelen uitvoerde en de beveiligingsmensen regelde.

Zorgvuldig

Brink blijft erbij dat alles zorgvuldig is gebeurd en dat er concrete feiten van ernstig plichtsverzuim waren, die het noodzakelijk maakten tegen de vier ambtenaren passende maatregelen te nemen. Twee hebben voorwaardelijk strafontslag en blijven bij de provincie werkzaam, teamleider Erik Koerts krijgt ongeschiktheidsontslag, maar vertrekt tijdelijk naar de provincie Overijssel, en de vierde ambtenaar, die als crimineel is weggezet, is nog in procedure tegen zijn strafontslag. Brink gaf in het debat aan, dat de kwestie ook hem zeker raakt. “Het is mij persoonlijk zwaar gevallen. Het gaat ook mij niet in de koude kleren zitten”, aldus Brink.

Motie

De fracties van SP, CDA, D66 en SP waren zo teleurgesteld over de halve en ontwijkende antwoorden van gedeputeerde Brink, dat ze aanvankelijk in juli in een Provinciale Statenvergadering de zaak opnieuw wilden bespreken, om alle antwoorden alsnog te krijgen. Zo willen ze weten waarom nu precies Marple in huis is gehaald, waarom er precies een verhoogd veiligheidsrisico was, en wie dat nu heeft vastgesteld. Maar omdat de coalititepartijen PvdA en VVD, en de ChristenUnie daar niet voor voelen, wachten de partijen nu toch eerst het oordeel van de rechter af. “Als dan blijkt dat het fout afloopt voor de provincie, dan kan gedeputeerde Brink een motie van wantrouwen verwachten”, aldus SP-Statenfractievoorzitter Ko Vester.
Oud-rechercheur Dick Gosewehr, die het fraudeonderzoek van Marple al eerder broddelwerk noemde, zegt dat gedeputeerde Brink ‘geen goede relatie heeft met de waarheid’. Hij vindt dat de fracties het Marple-onderzoek in handen moeten krijgen, wat de gedeputeerde weigert vrij te geven. Gosewehr, die dat rapport heeft geanalyseerd, zegt dat hij daar wel graag aan mee werkt.
Jurist mr. Ferre van de Nadort, die de vierde ambtenaar bijstaat, wacht de rechtszaak af. Wat hem betreft, komt die zo snel mogelijk. “Dan wordt de zaak pas echt duidelijk”, aldus Van de Nadort. De provincie Drenthe houdt de deur nog open voor een gesprek, zo liet Brink nog eens nadrukkelijk weten, maar de jurist wil dat alleen maar als het strafontslag eerst van tafel gaat.


RTV Drenthe: 17 juni 2014
Oneerlijk ontslag

0

Opstelten duikt op recherchebureaus

RTV Drenthe | Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie laat de werkwijze van particuliere recherchebureaus in ons land onderzoeken. Verder laat hij bekijken hoe het met het toezicht erop is gesteld en hoe anderen met de informatie van de bureaus omspringen.

Dat zei hij in de Tweede Kamer. Magda Berndsen van D66 stelde de kwestie aan de kaak naar aanleiding van uitzendingen van RTV Drenthe en Brandpunt over de ambtenarenkwestie op het provinciehuis in Drenthe en het omstreden rechercheonderzoek van Marple. Afgelopen weekend waren er in de kwestie nieuwe onthullingen over omstreden onderzoeksmethodes, het criminaliseren van een ambtenaar op basis van onjuiste conclusies, en het inzetten van zware beveiliging.

Opstelten laat ook specifiek naar deze zaak kijken. Hij zei wel dat het toezicht op de praktijken nooit helemaal volledig kan zijn. Er zijn circa 400 van die recherchebureaus actief. Opstelten benadrukte dat die niet meer middelen mogen hanteren dan de politie.